easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 3.10% 0%
2 tháng 3.10% 0%
3 tháng 3.30% 0%
4 tháng 3.30% 0%
5 tháng 3.30% 0%
6 tháng 4.30% 0%
7 tháng 4.30% 0%
8 tháng 4.30% 0%
9 tháng 4.50% 0%
10 tháng 4.50% 0%
11 tháng 4.50% 0%
12 tháng 5.00% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   24,530 24,840
100;50 24,520    
20;10 24,518    
1;2;5 24,516    
EUR   26,364 27,478
GBP   30,837 31,692
SGD   18,092 18,642
AUD   15,896 16,324
CAD   17,955 18,459
JPY   160.37 168.43
KRW   16.96 20.16