easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 5.00% 0%
2 tháng 5.00% 0%
3 tháng 5.00% 0%
4 tháng 5.00% 0%
5 tháng 5.00% 0%
6 tháng 7.50% 0%
7 tháng 7.50% 0%
8 tháng 7.50% 0%
9 tháng 7.60% 0%
10 tháng 7.60% 0%
11 tháng 7.60% 0%
12 tháng 7.70% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,340 23,630
100;50 23,330    
20;10 23,328    
1;2;5 23,326    
EUR   24,948 25,469
GBP   28,884 29,453
SGD   17,172 17,693
AUD   15,101 15,695
CAD   17,048 17,466
JPY   166.08 172.67
KRW   16.71 18.93