easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 4.60% 0%
2 tháng 4.60% 0%
3 tháng 4.60% 0%
4 tháng 4.60% 0%
5 tháng 4.60% 0%
6 tháng 5.70% 0%
7 tháng 5.70% 0%
8 tháng 5.70% 0%
9 tháng 5.80% 0%
10 tháng 5.80% 0%
11 tháng 5.80% 0%
12 tháng 6.00% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   24,230 24,550
100;50 24,220    
20;10 24,218    
1;2;5 24,216    
EUR   25,698 26,243
GBP   29,567 30,169
SGD   17,635 18,073
AUD   15,465 15,876
CAD   17,873 18,316
JPY   162.24 166.41
KRW   17.13 19.37