easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 3.40% 0%
2 tháng 3.40% 0%
3 tháng 3.80% 0%
4 tháng 3.80% 0%
5 tháng 3.80% 0%
6 tháng 4.80% 0%
7 tháng 4.80% 0%
8 tháng 4.80% 0%
9 tháng 4.90% 0%
10 tháng 4.90% 0%
11 tháng 4.90% 0%
12 tháng 5.50% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   25,265 25,474
100;50 25,255    
20;10 25,253    
1;2;5 25,251    
EUR   26,794 27,626
GBP   31,706 32,647
SGD   18,500 19,072
AUD   16,601 17,167
CAD   18,297 18,868
JPY   154.88 163.92
KRW   16.52 20.12