easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.80% 0%
1 tuần 1.00% 0%
1 tháng 4.90% 0%
3 tháng 5.10% 0%
4 tháng 5.20% 0%
6 tháng 6.00% 0%
7 tháng 6.20% 0%
11 tháng 7.00% 0%
12 tháng 7.20% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD  

22,231

22,354
100;50 22,216    
20;10 22,211    
1;2;5

22,191

   
EUR   24,758 25,198
GBP  

32,247

32,738
SGD  

15,722

16,113
AUD   15,839 16,238
CAD   16,034 16,425
JPY   188.17 193.27
SJC 99,99 (vnd/ chỉ)   3,255,000 3,387,000