easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.80% 0%
1 tuần 1.00% 0%
2 tuần 1.00% 0%
3 tuần 1.00% 0%
1 tháng 5.20% 0%
2 tháng 5.20% 0%
3 tháng 5.20% 0%
4 tháng 5.50% 0%
5 tháng 5.50% 0%
6 tháng 6.20% 0%
7 tháng 6.20% 0%
8 tháng 6.30% 0%
9 tháng 6.30% 0%
10 tháng 6.60% 0%
11 tháng 6.60% 0%
12 tháng 7.00% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD  

22,271

22,352
100;50 22,256    
20;10 22,251    
1;2;5

22,231

   
EUR   24,914 25,207
GBP  

28,816

29,123
SGD  

16,289

16,551
AUD   16,870 17,143
CAD   16,822 17,088
JPY   219.89 222.76
SJC 99,99 (vnd/chỉ)      

 

22,250 22,351