easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.80% 0%
1 tuần 1.00% 0%
2 tuần 1.00% 0%
3 tuần 1.00% 0%
1 tháng 5.30% 0%
2 tháng 5.20% 0%
3 tháng 5.50% 0%
4 tháng 5.50% 0%
5 tháng 5.50% 0%
6 tháng 6.50% 0%
7 tháng 6.20% 0%
8 tháng 6.30% 0%
9 tháng 6.30% 0%
10 tháng 6.60% 0%
11 tháng 6.70% 0%
12 tháng 7.30% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD  

22,720

22,820
100;50 22,705    
20;10 22,700    
1;2;5

22,680

   
EUR   24,472 24,782
GBP  

28,068

28,406
SGD  

16,153

16,439
AUD   17,269 17,550
CAD   16,867 17,144
JPY   203.33 206.25
KRW   19.37 21.50