easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 3.50% 0%
2 tháng 3.50% 0%
3 tháng 3.60% 0%
4 tháng 3.60% 0%
5 tháng 3.60% 0%
6 tháng 5.50% 0%
7 tháng 5.50% 0%
8 tháng 5.60% 0%
9 tháng 5.60% 0%
10 tháng 5.70% 0%
11 tháng 6.00% 0%
12 tháng 6.60% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,060 23,220
100;50 23,058    
20;10 23,056    
1;2;5 23,054    
EUR   27,916 28,317
GBP   30,930 31,352
SGD   17,189 17,510
AUD   17,052 17,373
CAD   17,823 18,149
JPY   221.09 224.70
KRW   20.16 22.31