easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 3.80% 0%
2 tháng 3.90% 0%
3 tháng 4.00% 0%
4 tháng 4.00% 0%
5 tháng 4.00% 0%
6 tháng 4.60% 0%
7 tháng 4.80% 0%
8 tháng 4.80% 0%
9 tháng 5.00% 0%
10 tháng 5.00% 0%
11 tháng 5.00% 0%
12 tháng 5.70% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,100 23,270
100;50 23,095    
20;10 23,090    
1;2;5 23,085    
EUR   27,029 27,426
GBP   29,606 30,114
SGD   16,783 17,109
AUD   16,384 16,761
CAD   17,159 17,481
JPY   217.58 221.11
KRW   18.75 20.91