easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 3.60% 0%
2 tháng 3.60% 0%
3 tháng 3.95% 0%
4 tháng 3.70% 0%
5 tháng 3.95% 0%
6 tháng 6.00% 0%
7 tháng 5.60% 0%
8 tháng 5.70% 0%
9 tháng 5.70% 0%
10 tháng 5.80% 0%
11 tháng 5.90% 0%
12 tháng 6.55% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,165 23,385
100;50 23,155    
20;10 23,153    
1;2;5 23,151    
EUR   24,274 24,920
GBP   28,291 28,970
SGD   16,564 16,924
AUD   15,891 16,297
CAD   17,733 18,105
JPY   170.57 176.61
KRW   16.81 18.98