easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.80% 0%
1 tuần 1.00% 0%
2 tuần 1.00% 0%
3 tuần 1.00% 0%
1 tháng 5.20% 0%
2 tháng 5.20% 0%
3 tháng 5.20% 0%
4 tháng 5.50% 0%
5 tháng 5.50% 0%
6 tháng 6.20% 0%
7 tháng 6.20% 0%
8 tháng 6.30% 0%
9 tháng 6.30% 0%
10 tháng 6.60% 0%
11 tháng 6.60% 0%
12 tháng 7.00% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD  

22,319

22,441
100;50 22,304     
20;10 22,299    
1;2;5

22,279

   
EUR   24,818 25,314
GBP  

32,579

33,119
SGD  

16,097

16,537
AUD   15,975 16,427
CAD   17,049 17,498
JPY   201.21 206.38
SJC 99,99 (vnd/ chỉ)   3,277,000 3,402,000