easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 3.50% 0%
2 tháng 3.50% 0%
3 tháng 3.60% 0%
4 tháng 3.60% 0%
5 tháng 3.60% 0%
6 tháng 5.50% 0%
7 tháng 5.50% 0%
8 tháng 5.60% 0%
9 tháng 5.60% 0%
10 tháng 5.70% 0%
11 tháng 6.00% 0%
12 tháng 6.60% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,080 23,255
100;50 23,078    
20;10 23,076    
1;2;5 23,074    
EUR   27,391 27,804
GBP   30,637 31,075
SGD   17,141 17,473
AUD   16,685 17,169
CAD   17,622 17,962
JPY   220.65 224.35
KRW   19.89 22.05