easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.80% 0%
1 tuần 1.00% 0%
2 tuần 1.00% 0%
3 tuần 1.00% 0%
1 tháng 5.20% 0%
2 tháng 5.20% 0%
3 tháng 5.20% 0%
4 tháng 5.50% 0%
5 tháng 5.50% 0%
6 tháng 6.20% 0%
7 tháng 6.20% 0%
8 tháng 6.30% 0%
9 tháng 6.30% 0%
10 tháng 6.60% 0%
11 tháng 6.60% 0%
12 tháng 7.00% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD  

22,258

22,360
100;50 22,243    
20;10 22,238    
1;2;5

22,218

   
EUR   24,698 25,221
GBP  

28,978

29,525
SGD  

16,225

16,612
AUD   16,702 17,085
CAD   16,950 17,335
JPY   216.84 220.91
SJC 99,99 (vnd/chỉ)      

 

22,250 22,351