easy online banking

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD 22,423 22,546
100;50 22,408
20;10 22,403
1;2;5 22,383
EUR 23,621 24,060
GBP 33,709 34,208
SGD 15,771 16,160
AUD 16,042 16,442
CAD 16,712 17,109
JPY 180.75 185.82
SJC 99,99 (vnd/ chỉ) 3,255,000 3,381,000

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.80 0.15
1 tuần 1.00 0.15
1 tháng 5.00 0.25
3 tháng 5.10 0.25
6 tháng 6.00 0.25
1 năm 7.20 0.25