easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.80% 0%
1 tuần 1.00% 0%
1 tháng 4.90% 0%
3 tháng 5.10% 0%
4 tháng 5.20% 0%
6 tháng 6.00% 0%
7 tháng 6.20% 0%
11 tháng 7.00% 0%
12 tháng 7.20% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD  

22,237

22,338
100;50 22,222    
20;10 22,217    
1;2;5

22,197

   
EUR   25,431 25,907
GBP  

32,196

32,697
SGD  

16,306

16,733
AUD   16,528 16,962
CAD   17,355 17,792
JPY   206.62 211.63
SJC 99,99 (vnd/ chỉ)   3,345,000 3,487,000