easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.80% 0%
1 tuần 1.00% 0%
2 tuần 1.00% 0%
3 tuần 1.00% 0%
1 tháng 5.20% 0%
2 tháng 5.20% 0%
3 tháng 5.20% 0%
4 tháng 5.50% 0%
5 tháng 5.50% 0%
6 tháng 6.20% 0%
7 tháng 6.20% 0%
8 tháng 6.30% 0%
9 tháng 6.30% 0%
10 tháng 6.60% 0%
11 tháng 6.60% 0%
12 tháng 7.00% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD  

22,267

22,390
100;50 22,252    
20;10 22,247    
1;2;5

22,227 

   
EUR   24,036 25,183
GBP  

28,928

30,097
SGD  

16,214

16,611
AUD   16,234 16,642
CAD   16,888 17,287
JPY   217.45 221.77
SJC 99,99 (vnd/ chỉ)   3,385,000 3,637,000