easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 6.00% 0%
2 tháng 6.00% 0%
3 tháng 6.00% 0%
4 tháng 6.00% 0%
5 tháng 6.00% 0%
6 tháng 8.00% 0%
7 tháng 8.00% 0%
8 tháng 8.00% 0%
9 tháng 8.00% 0%
10 tháng 8.00% 0%
11 tháng 8.00% 0%
12 tháng 8.60% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,450 23,720
100;50 23,440    
20;10 23,438    
1;2;5 23,436    
EUR   24,682 25,601
GBP   28,640 29,181
SGD   17,254 17,802
AUD   15,794 16,180
CAD   17,149 18,529
JPY   171.10 175.10
KRW   16.94 19.15